SÄKERHET

 
 

För din och personalens säkerhet använder vi oss utav kameraövervakning på Park Lane. Materialet som filmas sparas på en krypterad, säker hårddisk och raderas efter 14 dagar. Övervakningsfilmer får endast granskas när brott har begåtts i våra lokaler och utlämnas endast till polismyndigheten.